product category
Hafðu samband við okkur

tel:0510-85131168

nav: 0510-83396177

e-mail:wxch@cnchjs.com

SoQ: luozhou road, qianxi veng SuvwI' wuxi veng, jiangsu province


chavmoH hotline
+86-0510-85131168

Sýning

JuH > Sýning'a ghIH

HablI' qay' pe' during production taS

wuxi chuanghui baS Products co., Ltd | Updated: Feb 02, 2016

DaH malja''e' vItlha' nIvbogh customers wo'Daq wej yoDSutlIj naQ tach straightening 'eb 'ej So'meH pe'meH HablI', luch lan yo'SeH poH taH wej pe'meH qay' pagh pe' HoSghajbej janvam. pe'meH 'ej does vaj vItu' 'ej qay' taS tailored vISovbe'. in order to Ha' pa' production mIw qay'. naDev jIH pong technical Department wey detail explanation wovbe' customer qay' neH production mIw encountered.

nIv'e' electromagnetic valve reversing chaq check wej qay'. ghaH vaj tlhegh electrical shang detection jIH, 'ej reversing vaj electromagnetic pIch valve reversing ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI', constantly pe' pagh wej pe' ghu' pe' xia check tlha' lom nolwI'pu' je joH rop jen ghu', vaj pe' joH rop jen, qatlh nargh lurIHbogh qay' SeH manual adjustment joH rop size pe' HablI' , vaj pa' check disconnect poH tlha' lom nolwI'pu' poH adjustment electrical 0.2-0.4 cha'DIch 'ej jotlhmeH Sa' ghu' taj nuj 0.2 mm around, clearance ghaj tIn, mIm upper 'ej ghuS HeH clearance. qaStaHvIS pItlh, hardness waH tach yoDSutlIj naQ, yoDSutlIj naQ jen hardness, generally HoS 'ej wej veb puS tlhegh 750n.