product category
Hafðu samband við okkur

tel:0510-85131168

nav: 0510-83396177

e-mail:wxch@cnchjs.com

SoQ: luozhou road, qianxi veng SuvwI' wuxi veng, jiangsu province


chavmoH hotline
+86-0510-85131168

Sýning

JuH > Sýning'a ghIH

nuq Hung ngoch chel 2015 national mIqta' industry

wuxi chuanghui baS Products co., Ltd | Updated: Feb 02, 2016

yoDSutlIj naQ tach straightening 'ej HablI' pe' yoDSutlIj naQ processing mIqta' wa'. 16 'ach not naQ lutDaj mm straightening 'ej pe' rebar 'ej 'etlh QorghHa'lu'chugh ragh. chenmoH hydraulic yoDSutlIj naQ tach straightening 'eb 'ej So'meH pe'meH HablI' upright tube, pe'meH, Dalbogh tI'-'ab yoDSutlIj naQ, Dalbogh yItungHa', qaH QaQ je jan je ngaj.

yoDSutlIj naQ tach HablI' QaD yo'SeH straightening, protective yuvtlhe' dust, 'ej QeyHa', cher yItungHa', qaH QaQ lubrication 'ej porghwIj enclosed tI' bolts wire brush ghob'e' check maH je ngaj. ghob'e' Qey cuffs, pogh 'ej protection HIvje' Qolta'DI', vaj strictly bot wanI'vammo' wanHa' hook yo'SeH personnel yoDSutlIj naQ HablI' bIr mIw wIje'laHbe'chugh vaj shang jIQongqa'laHbe' ragh Dumerbe', SIH 'arghbej tIn yoDSutlIj naQ vaj qaStaHvIS basic adjustable 'ach not naQ lutDaj hou jIQongqa'laHbe' vaj pong cha' nuvpu' bagh ragh yo'SeH, qech, mechanical installation Dalbogh Hab, Hap 'u' 'ej installation vaj Hap 'u' slot 'ach not naQ lutDaj hou, 'ej moj alignment oriented tube , taj qung botlh tlhegh pe' adjustable tube 'ach not naQ lutDaj 'ej xia, pagh protection Hev yoDSutlIj, naQ adjustable 'ach not naQ lutDaj pe' HablI' luch ghob'e' HIjmeH reliable. yItungHa', qaH QaQ mechanism jan 'ej check, vaj clearance, lIS check runner flywheel ruQ, QeyHa' bolts, vaj motlh, start running luch chop QaQ, vaj qet pa' yo'SeH 'ol.